Cam kết giá tour

Lịch khởi hành TOUR DU LỊCH SAPA – Khởi hành từ Hà Nội

STT Tên tour Thời gian Giá tour (VNĐ/Khách) Giá khuyến mãi (VNĐ/Khách) Khởi hành Phương tiện
1 Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc - Bằng Tàu 3 Ngày noibat 03 Ngày 04 Đêm 2.880.000đ 2.250.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

2 Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Bằng Ôtô 2 Ngày noibat 2 Ngày 1 Đêm 1.897.000đ 1.250.000đ Hàng Ngày Ôtô

Chi tiết

Booking

3 Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải - Tà Van - Bãi Đá Cổ 3 Ngày noibat 3 Ngày 2 Đêm 2.750.000đ 2.450.000đ Hàng Ngày Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

4 Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc - Bằng Ôtô 3 Ngày noibat 3 Ngày 2 Đêm 2.622.000đ 2.050.000đ Hàng Ngày Ôtô

Chi tiết

Booking

5 Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Bằng Tàu 2 Ngày noibat 2 Ngày 3 Đêm 2.187.000đ 1.550.000đ Hàng Ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

6 Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa 3 Ngày 2 Đêm Bằng Ô Tô noibat 3 Ngày 2 Đêm 2.370.000đ 2.050.000đ Hàng Ngày Ô Tô

Chi tiết

Booking

7 Du Lịch Sapa - Chinh Phục Đỉnh Fansipan 3 Ngày noibat 3 Ngày 4 Đêm 3.676.000đ 2.941.000đ Hàng Ngày Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

8 Du Lịch Sapa - Chinh Phục Fansipan 2 Ngày noibat 02 Ngày 03 Đêm 2.925.000đ 2.350.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

9 Du Lịch Miền Bắc: Hà Nội - Tuần Châu - Hạ Long - Sapa 5 Ngày noibat 5 Ngày 4 Đêm 4.665.000đ 3.499.000đ Thứ 4 Hàng Tuần Tàu hỏa + Ôtô

Chi tiết

Booking

10 Du Lịch Sapa Cao Cấp: Hà Nội - Sapa - Victoria Sapa Resort & Spa 2 Ngày noibat 2 Ngày 3 Đêm 7.649.000đ 6.502.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

11 Du Lịch Sapa Cao Cấp: Hà Nội - Sapa - Topas Ecolodge Resort 2 Ngày noibat 2 Ngày 3 Đêm 4.946.000đ 3.710.000 Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

12 Du Lịch Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc 2 Ngày noibat 02 Ngày 03 Đêm 2.380.000đ 1.790.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

13 Du Lịch Sapa - Chinh Phục Đỉnh Fansipan 4 Ngày 5 Đêm 04 Ngày 05 Đêm 3.669.000đ 3.190.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

14 Du Lịch Sapa - Sín Chải - Hà Khẩu - Lào Cai 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 2.730.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

15 Du Lịch Sapa - Cán Cấu - Hàm Rồng - Cát Cát 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 3.159.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

16 Tour Đi Sapa - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van - Hà Khẩu 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 2.880.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

17 Tour Đi Sapa - Bắc Hà - Hàm Rồng - Cát Cát - Hà Khẩu 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 3.450.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

18 Tour Khám Phá Nóc Nhà Đông Dương Fansipan 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 3.290.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

19 Du Lịch Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Chợ Bắc Hà 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 2.486.000đ 2.162.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

20 Du Lịch Sapa - Thác Bạc - Cổng Trời 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 2.486.000 đ 2.362.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

21 Du Lịch Sapa - Đền Bảo Hà - Đền Bảo Mẫu 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 2.850.000đ Hàng Ngày Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

22 Du Lịch Sapa - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 1.882.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

23 Du Lịch Sapa - Hàm Rồng - Lao Chải - Chợ Cốc Ly 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 1.165.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

24 Du Lịch Hàm Rồng - Cát Cát - Hà Khẩu 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 2.932.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

25 Du Lịch Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Chợ Cán Cấu 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 1.265.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

26 Tour Đi Sapa - Hàm Rồng - Lao Chải -Tả Van 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 2.869.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

27 Du Lịch Sapa - Lao Chải - Tả Van - Chợ Bắc Hà 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 2.586.000đ 2.262.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

28 Du Lịch Sapa - Cốc Ly - Hàm Rồng - Cát Cát - Hà Khẩu 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 3.259.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

29 Tour Sapa - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 2.965.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

30 Du Lịch Sapa - Lào Cai - Bắc Hà 3 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 2.940.000đ Thứ 5 Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

31 Du Lịch Sapa- Lao Chải - Tả Van - Thác Bạc 4 Ngày 03 Ngày 04 Đêm 2.688.000đ Hàng Ngày Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

32 Du Lịch Sapa - Cát Cát - Sín Chải - Núi Hàm Rồng 2 Ngày 02 Ngày 03 Đêm 1.890.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

33 Du Lịch Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 2 Ngày 3 Đêm 02 Ngày 03 Đêm 2.629.000đ 2.389.000đ Hàng ngày Tàu hoả

Chi tiết

Booking

34 Tour Trăng Mật Sapa - Ngàn Sắc Yêu Thương 4 Ngày 04 Ngày 05 Đêm 5.490.000đ Hàng Ngày Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

35 Du Lịch Sapa Cao Cấp: Hà Nội - Sapa - Victoria Sapa Resort & Spa 3 Ngày 3 Ngày 2 Đêm 9.140.000đ Hàng Ngày Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

36 Du Lịch Trăng Mật: Hà Nội - Sapa 3 Ngày 3 Ngày 4 Đêm 9.495.000 Hàng Ngày Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

37 Du Lịch Sapa Cao Cấp: Hà Nội - Sapa - Topas Ecolodge Resort 3 Ngày 3 Ngày 4 Đêm 5.060.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

38 Du Lịch Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Khẩu 3 Ngày 4 Đêm 03 Ngày 04 Đêm 2.965.000đ 2.695.000đ Hàng ngày Ôtô/Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

39 Du Lịch Sapa - Chinh Phục Đỉnh Fansipan 4 Ngày 04 Ngày 05 Đêm 4.224.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

40 Du Lịch Trăng Mật Sapa 5 Ngày 05 Ngày 06 Đêm 5.850.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

41 Du Lịch Sapa - Cán Cấu - Bắc Hà - Lao Chải - Tả Van 4 Ngày 04 Ngày 05 Đêm liên hệ Thứ 7 Tàu Hỏa

Chi tiết

Booking

42 Du Lịch Sapa - Tả Van - Bản Hồ - Hà Khẩu 4 Ngày 04 Ngày 05 Đêm 2.950.000đ Hàng ngày Tàu hỏa

Chi tiết

Booking

Tin tức du lịch SaPa

Du Lịch SaPa Bắc Hà  | Du Lịch SaPa Hàm Rồng  | Du Lịch Sapa Ghép Đoàn  | Tour tại Sapa  | Tour du lịch Sapa 2 ngày  | Du Lịch Sapa Mùa Hè  | Tour tàu hỏa  | Du Lịch Sapa Mùa Đông  | Du Lịch Hà Nội Sapa  | Tour ô tô  | Tour du lịch Sapa 4 ngày  | Tour du lịch Sapa 5 ngày  | Tour tuần trăng mật đến Sapa  | Du Lịch Sapa Bằng Ôtô  | Sapa - Fansipan | Du Lịch Việt Nam